Arbetsmiljöansvar och Covid-19

– för dig som är chef eller politiker 

I Coronakrisens tid väcks frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som vilar på både chefer och politiker. 

Arbetslivet påverkas stort av den rådande pandemin till följd av Covid-19. I en extrem situation sätts vardagens rutiner ur spel när vi går in i ett krisläge. Frågor om arbetsmiljö- och straffansvar blir därför extra viktiga att hålla reda på. Misstag kan leda fram till allvarliga konsekvenser för arbetstagare och arbetsgivare. Exempelvis personal inom vård- och omsorg med bristfällig skyddsutrustning, oro för smittorisk, arbetstagare som insjuknar och avlider som en konsekvens av virussmitta på jobbet. 

Arbetsgivare, det vill säga chefer och förtroendevalda politiker kan ställas inför domstol för arbetsmiljöbrott och då handlar det om ett personligt straffrättsligt ansvar med dagsböter och fängelse i straffskalan.

Dagens föreläsning syftar till att medvetandegöra chefer och förtroendevalda politikers arbetsmiljö- och straffansvar i samband med Covid-19. Ta del av denna livesända, extrainsatta föreläsning via din dator! 


Georg Frick
Georg är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, regioner och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Pris:
2 000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.