Årets kommunala innovation

Under hösten 2020 kan kommuner nominera sig för priset Årets Kommunala Innovation 2021, som utdelas under Future and Welfare-konferensen. Kriterier för nominering och juryns bedömning finner du här på sidan. Tre av de nominerade kommunerna erbjuds talarplats i programmet, men alla kommer att uppmärksammas på olika sätt. Lyssna och inspireras av deras berättelser!

Innovativa lösningar och nyskapande metoder är nödvändigt i en tid då demografi, kompetensförsörjning och ekonomi innebär ändrade förutsät tningar för välfärden. Kommuner behöver ta sig an välfärdsutmaningarna på nya sätt, och för det krävs innovation och framåtanda.

Syftet med utmärkelsen Årets Kommunala Innovation 2021 är att synliggöra kommunernas innovationsarbete och uppmuntra till liknande initiativ i hela landet. Priset går till den kommun som skapat goda förutsättningar för innovation, som bidragit till nya lösningar och gjort betydande skillnad för sina medborgare och verksamheten i kommunen.

Korandet av Årets Kommunala Innovation 2021 sker under den nationella välfärdskonferensen Future & Welfare 2021, den 4-5 mars på Quality View Hotel, Malmö. 

Nominera din kommun!

Välkommen att mejla din nominering med motivation och en kort beskrivning på max 1500 ord, till info@futureandwelfare.com senast 6 december 2020. Glöm inte att ange kontaktuppgifter till representant för den nominerade kommunen. Tre av de nominerade kommunerna kommer att erbjudas talarplats i programmet, men alla nominerade kommer att presenteras och visas upp på flera sätt under dagarna! Passa på att öka kännedomen om just din kommun!

Årets jurymedlemmar är:

Klas Danerlöv, Samordnare för innovationsfrågor på SKR

Ole Bech Lykkebo, analyschef på COI, Danmark

Emma Estborn, chef för BLK LZY, Malmö

När juryn utser pristagaren för Årets Kommunala Innovation utgår de ifrån följande kriterier:

 

Nyskapande och inspirerande kommun
  • Konkreta resultat och effekter för verksamhet/invånare/företag (Fungerar den nya lösningen och hur vet vi det? Har innovationen hunnit till implementeringsfasen och är i drift?)
  • Ändrade perspektiv eller nya sätt att se på och genomföra sitt uppdrag?
  • Kommunens roll (faciliterande, drivande, stärka andra)
  • Är resultatet en del av ett systematisk och långsiktigt arbete?
  • Innovationen måste dock inte vara ny och revolutionerande! Det kan vara en lösning som ni utvecklade för flera år sedan, men som nu har visat sig värdefull i praktiken!
Samverkan och samproduktion
  • Jobbar man strategiskt och konkret med samverkan och medskapande?
  • Intressanta arbetsformer och metoder (ex innovationsupphandling, tjänstedesign)
Spridning
  • Är nomineringen ett gott exempel med potential att delas?
  • Har man jobbat aktivt med att kommunicera och överföra erfarenheter?
  • Finns det vilja och ambition att göra det i framtiden?
Varmt välkommen med din nominering!
Ingrid Haraldsson
Ingrid Haraldsson
VD för Piku AB