En mer likvärdig skola

– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och …

Specialdag om Dödsboanmälningar

Vilka är kommunens skyldigheter enligt lag när någon avlider? Syftet med utbildningen är att att ge kunskap om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet. På …

Motiverande svåra samtal

för en positiv utveckling Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla, sprida och ge information. Information som vi behöver för att få kunna skaffa oss såväl …

Boråsmodellen -vägen bort från bidrag

Halverat försörjningsstöd – vägen bort från bidrag, presentation av Boråsmodellen Sedan 2010 har Borås stad aktivt och målmedvetet arbetat med att minska utanförskap och bidragsberoendet samt öka sysselsättningen för de medborgare …

Mötesregler i offentlig verksamhet

Vad är lagligt, möjligt, lämpligt i kristid? En helt ny utbildning för dig som är förtroendevald, chef eller nämndsekreterare!Hur ”kreativa” får vi vara i kristider, när det gäller sammanträden i …

Arbetsmiljöansvar och Covid-19

– för dig som är chef eller politiker  I Coronakrisens tid väcks frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som vilar på både chefer och politiker.  Arbetslivet påverkas stort …