En mer likvärdig skola

– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU 2020:28)

Utredningen, SOU 2020:28, hade i uppdrag att föreslå ändringar i skolval och skolfinansiering för ökad likvärdighet i skolan. Vad föreslår utredaren och vad grundas förslagen på? Var med via länk, lyssna och ställ frågor i sändningen!

Utredningen har identifierat ett antal svagheter med rådande ordning och presenterar förslag på ett allmänt skolval som omfattar alla elever och skolor, samt förändrade urvalsregler. Vidare föreslås ett nytt sätt att räkna ut ersättningen till fristående skolor som tar hänsyn till kommunens bredare ansvar. Flertalet riktade statsbidrag föreslås också slås samman till ett större socioekonomiskt viktat sektorsbidrag. Hanteringen av detta ska skötas av Skolverket som föreslås få ökad regional närvaro. Regionala Skolverket ska bla bistå huvudmännen med uppföljning och analys.

Föreläsare

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har varit en av utredningens fyra utredningssekreterare. Han har specialiserat sig på forskning kring den svenska skolan med fokus på lärarförsörjning och marknadsmekanismernas påverkan på skolväsendet.

Målgrupp

Förtroendevalda och chefer inom skola/bildning, ekonomer, lärare m fl intresserade.

Upplägg

  • Presentation och fördjupad genomgång av utredningens slutsatser och förslag
  • Paus 15 min
  • Frågestund där du kan chatta och få svar på dina frågor

Pris:
600 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 14 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.Beställ en utbildningen här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *