Mötesregler i offentlig verksamhet

Vad är lagligt, möjligt, lämpligt i kristid?

En helt ny utbildning för dig som är förtroendevald, chef eller nämndsekreterare!
Hur ”kreativa” får vi vara i kristider, när det gäller sammanträden i offentlig förvaltning?

Covid-19 utsätter hela samhället för enorma prövningar och kommunernas lagstiftning har inte alltid ”tagit höjd” för den här typen av långvarig kris, som i högsta grad påverkar kommunernas verksamhet på olika plan; inte minst möten i nämnder och styrelser.

Vi har sett varianter på möten med olika grad av kreativa lösningar, men vad är tillåtet?
Dagens utbildning sätter fokus på de förtroendevaldas möten och mötesstruktur och -teknik som gäller för det, och syftet är att ge de styrande inom kommunerna en guidning för att kunna genomföra sina möten i kristid, på ett lagligt sätt. Du blir väl förtrogen med Kommunallagens och Förvaltningslagens regler om sammanträdesteknik och praxis vid genomförande av möten. Utbildaren tar också upp prak-tiska tillämpningar i mötesteknik.

För att levandegöra utbildningen och höja dess värde för dig, har du möjlighet att skicka in dina frågor i förväg till oss. Du kan också dela med dig av era lösningar så att vi kan ta upp dem som exempel i utbildningen.

Utbildare
Jan Turvall, lektor och expert på kommunal förvaltning, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Jan har undervisat i mer än 45 år vid Göteborgs universitet där han också har varit studierektor i 30 år. Han har medverkat i många uppdragsutbildningar för statliga och kommunala myndigheter. Jan har efter de all-männa valen flitigt anlitats som föreläsare för såväl omvalda som nyvalda politiker i ett stort antal kom-muner. Därutöver har Jan haft flera utbildningsuppdrag från och för regeringen.

Målgrupp
Förtroendevalda, chefer och nämndsekreterare.

Pris:
2 000 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *