Motiverande svåra samtal

för en positiv utveckling

Samtalet är ett av våra absolut viktigaste verktyg för att samla, sprida och ge information. Information som vi behöver för att få kunna skaffa oss såväl insikt som kunskap, för att kunna motivera och påverka andra till en positiv utveckling.
Motiverande samtal handlar just om att påverka en annan i en positiv riktning, men utifrån den andres motivation och vilja.
Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal. Det innebär bl a hur man möter de olika målgrupper såsom t ex äldre och unga för att vinna deras förtroende, utnyttja kroppsspråk och röst, utforska ambivalens och motstånd samt få till en positiv vidmakthållen förändring.

Huvudtemat är bl a
• Bli bättre på att föra motiverande svåra samtal
• Kunna se sin egen påverkan och roll i samtalet
• Förstå vanliga reaktioner hos sig själv och andra
• Få kunskap om samtalets betydelse och begränsning

Målgrupp
Utbildningsdagen vänder sig till alla som i sin professionella roll behöver förbättra sin personliga kommunikation.

Medverkande
Lars J O Larsson
Lars är en skicklig kommunikatör och också en magisk historieberättare som hjälper sina kunder att lyfta fram sina historier, väva berättelser att svepa tjänsten i och få med kunderna på en resa de aldrig glöm-mer. Han är retoriker och hjälper alla såväl tjänstemän som politiker med deras budskap.
Lars tar er från inspiration till resultat!

Innehåll
• Samtal – möte mellan människor där vi alltid påverkar varandra
• Samtal – som man frågar får man svar. Fråga rätt och motivera till samtal
• Mål och möjligheter med samtal – samtal som utvecklar
• Förändringsprocessen
• Förändringsprat/”change talk”, att höra, locka fram och förstärka
• Diskrepans och ambilavens – att förstå begreppen
• Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete
• Mötet med människor, värdet av respekt
• Konsten att skapa ett utvecklande klimat – Att inleda och avsluta
• Hur tala om svåra frågor med besvärliga människor?
• Att bli tydlig för att förstå och göra sig förstådd – mottagaranpassad struktur
• Att lyssna aktivt. Att lyssna till undertexten – det som sägs och det som menas är inte alltid samma sak
Uppfattning, tolkning, olikhet
• Konstruktiv kritik
• Att analysera och följa upp samtal
• Vinna förtroende
• Hur vänder jag negativt budskap
• Argumentation


Pris:
1 200 kr ex moms/användarlicens.
Grupplicenser på minst 10 personer får 15% rabatt
Grupplicenser på minst 50 personer får 25% rabatt

Licensen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut/beställningen bekräftats.

Ni får en personlig inloggning via mail senast dagen efter beställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *